Projectomschrijving

Veel mensen ervaren onzichtbare gevolgen na een herseninfarct, zoals angst of vergeetachtigheid. De zorgverlening aan patiënten die een herseninfarct hebben gehad, kan per ziekenhuis verschillen, zeker als het gaat om de onzichtbare gevolgen. In sommige ziekenhuizen wordt met vragenlijsten gemeten of patiënten deze onzichtbare gevolgen ervaren. Daarna wordt samen met de patiënt gekozen voor passende zorg. Het is momenteel niet bekend of patiënten hierdoor minder problemen ervaren in het dagelijks leven. In de ECO-stroke studie wordt hier nu uitgebreid onderzoek naar
gedaan. Aan dit onderzoek nemen 516 patiënten van twaalf ziekenhuizen deel. Dankzij deze subsidie is de inclusie afgerond en kunnen de patiënten gevolgd worden. Hierdoor kan het onderzoek met zekerheid worden afgerond.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website