Projectomschrijving

Veel mensen ervaren onzichtbare gevolgen na een herseninfarct, zoals angst of vergeetachtigheid. De zorgverlening aan patiënten die een herseninfarct hebben gehad kan per ziekenhuis verschillen, zeker als het gaat om de onzichtbare gevolgen. In sommige ziekenhuizen wordt met vragenlijsten gemeten of patiënten deze onzichtbare gevolgen ervaren en wordt samen met de patiënt gekozen voor passende zorg. Het is momenteel niet bekend of patiënten hierdoor later minder problemen ervaren in het dagelijkse leven. In de ECO-stroke studie wordt hier nu uitgebreid onderzoek naar gedaan. De studie heeft echter vertraging opgelopen door tegenvallende inclusies.
Met deze nieuw verkregen subsidie stellen wij in een aantal ziekenhuizen lokale verpleegkundigen aan die wekelijks een vaste tijd krijgen om patiënten mee te laten doen aan de studie. Daarnaast zullen wij informatiebijeenkomsten voor de deelnemende ziekenhuizen organiseren, promotiemateriaal voor nieuwe ziekenhuizen ontwikkelen en secretariële ondersteuning bij het zoeken van nieuwe deelnemers organiseren. Op deze manier verwachten wij meer betrokkenheid van de ziekenhuizen en een versnelling van de inclusies.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website