Projectomschrijving

Dialyse is een behandeling voor patiënten met nierfalen waarmee de nierfunctie gedeeltelijk wordt overgenomen. Dit is vaak nodig als de nierfunctie minder dan 10% bedraagt. Dialyse is een zware behandeling met grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. De meeste patiënten dialyseren in een dialysecentrum of in een ziekenhuis. Dialyse kan echter ook thuis plaatsvinden. Thuisdialyse heeft verschillende voordelen. Zo geeft het patiënten meer flexibiliteit en vrijheid. Op dit moment dialyseert in Nederland slechts 18% van de patiënten thuis. In de DOMESTICO-studie onderzoeken wij wat de effecten zijn van dialyse op kwaliteit van leven van patiënten en andere belangrijke gezondheidsuitkomsten, zoals het aantal ziekenhuisopnames. Hierbij zijn wij met name geïnteresseerd in verschillen tussen thuisdialyse en dialyse in een centrum. Aan de DOMESTICO- studie doen nu 54 van de 55 Nederlandse dialysecentra mee. Ook doen er 3 Belgische centra mee. Dit laat zien hoe belangrijk men de DOMESTICO-studie vindt. Op dit moment doen er ruim 1700 nieuw gestarte dialysepatiënten mee. De DOMESTICO-studie moet het wetenschappelijk bewijs leveren òf, en bij welke patiënten, thuisdialyse leidt tot een betere kwaliteit van leven en betere gezondheidsuitkomsten. Deze informatie kan gebruikt worden om patiënten met nierfalen betere voorlichting te geven over de gevolgen van de verschillende dialysebehandelingen en de mate van geschiktheid voor een thuisbehandeling. Zo zal de DOMESTICO-studie het proces van Samen Beslissen bevorderen.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website