Projectomschrijving

Het behouden van een functionele vaattoegang is van groot belang voor hemodialyse patiënten. Om vernauwingen in de vaattoegang op te sporen en te behandelen voordat ze problemen veroorzaken, wordt in Nederlandse dialysecentra regelmatig gemeten of er nog voldoende bloed door de vaattoegang stroomt. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze surveillance strategie is echter onvoldoende. Internationale richtlijnen spreken zich niet uit in deze kwestie en adviseren vooral om meer onderzoek te doen.
In het FLOW project bepalen we met behulp van een multicenter gerandomiseerde klinische trial of de huidige nazorg van de vaattoegang met surveillance en preventieve behandeling veilig achterwege gelaten kan worden. Vernauwingen in de vaattoegang worden dan alleen behandeld wanneer ze daadwerkelijk problemen tijdens de dialyse veroorzaken. We verwachten dat het aantal invasieve behandelingen en de medische kosten door deze nieuwe strategie met 40% zullen dalen.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de Kennisagenda NVvH en kennisagenda NIV

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase Surveillance van de vaattoegang

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website