Projectomschrijving

Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker die vaak jongvolwassenen treft. Door steeds betere behandelingen genezen de meeste mensen. Echter, de behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van kanker, hart- en vaatziekten, een traag werkende schildklier of een verhoogde gevoeligheid voor ernstige infecties.
Om deze late effecten eerder te kunnen herkennen en beter te kunnen behandelen, is een landelijk netwerk van nazorg-poliklinieken (“BETER-poli’s”) opgericht.
In dit project gaan we kijken of de zorg op deze BETER-poli’s (kosten-)effectief is. Hiertoe vergelijken we de ziektelast en zorgkosten ten gevolge van late effecten bij mensen die minimaal 5 jaar bij een BETER-poli lopen met die van mensen die voor het eerst op een nieuwe BETER-poli komen. Daarnaast worden ook kwaliteit van leven en productiviteit (kunnen werken/functioneren) tussen de twee groepen vergeleken.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Radiotherapie en kennisagenda Internisten

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website