Projectomschrijving

De TOF-zorgevaluatie (Three or Five) betreft een multicenter RCT onderzoek in de voortplanting geneeskunde. Hierbij wordt bestudeerd of een embryo het beste op de derde dag of de vijfde dag van de embryonale ontwikkeling kan worden teruggeplaatst in de baarmoeder. Om een betrouwbare uitspraak over deze vergelijking te doen zijn er 1200 deelnemers nodig. Om dit inclusieaantal van 1200 deelnemers te behalen wordt de subsidie van de inclusieversneller op de volgende punten ingezet:

  • Financiële compensatie voor het includeren van patiënten
  • Counselingtraining aan includeerders van de deelnemende klinieken
  • Awareness

Doel

Met de inclusieversneller is het doel om de huidige inclusie snelheid (41 per maand) ieder kwartaal op te voeren, zodat uiteindelijk 75 inclusies per maand worden bereikt. Hierbij zal het beoogde inclusie proces met acht maanden worden bespoedigd.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website