Projectomschrijving

Parkinsonverpleegkundige zorg wordt door patiënten en professionals als zeer belangrijk ervaren. Echter, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de kosteneffectiviteit hiervan, waardoor deze
zorg onvoldoende geïmplementeerd is.
In dit onderzoek voeren we een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit waarbij we de zorg door een Parkinsonverpleegkundige (aanvullend op reguliere zorg) vergelijken met reguliere zorg. We voeren dit onderzoek uit in 11 verschillende ziekenhuizen. Omdat wij, vanwege privacybescherming, potentiële deelnemers niet rechtstreeks mochten benaderen, deden er initieel per ziekenhuis minder deelnemers mee dan verwacht. Om deze reden hebben we besloten twee nieuwe ziekenhuizen deel te laten nemen aan de studie. Daarnaast hebben we de neurologen in de deelnemende ziekenhuizen meer betrokken bij het onderzoek, zodat er ook in de spreekkamer meer deelnemers geworven werden. De Parkinsonverpleegkundigen in ieder centrum zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Met deze strategie is het gelukt om het oorspronkelijk beoogde totaal van 240 deelnemers te werven. De inclusie is hiermee afgerond.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website