Projectomschrijving

Parkinsonverpleegkundige zorg wordt door patiënten en professionals als zeer belangrijk ervaren. Echter, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de kosteneffectiviteit hiervan waardoor deze zorg onvoldoende geïmplementeerd is. In dit onderzoek voeren we een studie uit waarbij we de zorg door een Parkinsonverpleegkundige (aanvullend op reguliere zorg) vergelijken met alleen reguliere zorg. We voeren dit onderzoek uit in 9 ziekenhuizen.
Omdat wij, vanwege privacy bescherming, deelnemers niet rechtstreeks mogen benaderen, doen er minder deelnemers mee dan van te voren verwacht. Om het aantal deelnemers uit te breiden laten we twee nieuwe ziekenhuizen deelnemen. Daarnaast zullen we de neurologen meer betrekken bij het onderzoek zodat er ook in de spreekkamer meer deelnemers geworven worden. De Parkinsonverpleegkundigen zijn al nauw betrokken. Met deze strategie verwachten we dat we in februari 2021 voldoende deelnemers hebben en kunnen we de studie succesvol afronden.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website