Projectomschrijving

Aambeien komen vaak voor en gaan gepaard met bloed- en vochtverlies, jeuk en zwelling. De twee meest toegepaste behandelingen zijn het operatief verwijderen van de aambei of een behandeling met elastiekjes. Het is onbekend welke behandeling het beste is. Om dit te onderzoeken worden in de Holland trial 360 patiënten verdeeld in 2 groepen waarbij de ene groep wordt geopereerd en de andere groep elastiekjes krijgt.
Het kost moeite om voldoende patiënten te laten deelnemen aan het onderzoek. Om dit te verbeteren worden de volgende maatregelen genomen:

  • Het aantal deelnemende ziekenhuizen wordt uitgebreid en de inclusiecriteria worden verruimd.
  • De wervingsstrategie en counseling worden verbeterd door inzetten van een researchmedewerker. Deze heeft tevens ondersteunende administratieve taken.
  • Patiënten worden vóóraf geïnformeerd over de studie m.b.v. beeldmateriaal.
  • De betrokkenheid van de zorgverleners wordt bevorderd door regelmatig contact met de onderzoeksgroep en de beroepsvereniging NVvH.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website