Projectomschrijving

Van 2010-2015 investeerde ZonMw € 39 miljoen in 158 GGz-studies. Dat maakt nieuwsgierig of deze investering in economisch opzicht rendeert.

Investeren loont

Bij 5 studies kon berekend worden in welke mate zij baten kunnen opleveren wanneer de uitkomsten toegepast zouden worden in de GGz. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard euro. Dit project toont dus aan dat het implementeren van de resultaten van zorgonderzoek in de GGz potentieel ruim € 2 miljard kan opleveren. Dat betekent dat het implementeren van de onderzoeksresultaten zeer waardevol kan zijn en dat het investeren in implementatie bevorderende maatregelen zich naar alle waarschijnlijkheid terugverdienen.

Bepalen rendement

Het rendement van het onderzoek is bepaald door na te gaan wat de economische baten zijn wanneer onderzoeksresultaten uit de betreffende studies worden geïmplementeerd in de GGz. Die baten kunnen ontstaan wanneer nieuw onderzochte interventies na implementatie leiden tot een afname van zorgkosten of een toename van arbeidsproductiviteit.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website