Projectomschrijving

Introductie

Een patiënt die een voorste kruisband (VKB) scheurt kan behandeld worden met oefentherapie of met een operatieve ingreep, waarbij de VKB wordt vervangen. Beide behandelingen laten goede resultaten zien, en het is niet duidelijk wat voor de individuele patiënt de meest geschikte behandeling is.

Behandelstrategieën

Op basis van een eerdere studie en een literatuur overzicht, is er een algoritme ontwikkeld die kan helpen bij het maken van de meest geschikte behandelkeuze. Dit zal vergeleken worden met de huidige keuze strategie.

Studieopzet

Onderzoeken of het algoritme een beter behandelkeuze kan geven en of dit ook betere resultaten oplevert. Loting zal bepalen welk ziekenhuis welke keuze strategie gaat gebruiken. In totaal zullen 312 patiënten gaan meedoen aan de studie. Alle patiënten zullen 2 jaar gevolgd worden.

Doel

Evalueren of het gebruik van een behandelkeuze algoritme voor patiënten die een voorste kruisband hebben gescheurd, betere klinische resultaten oplevert.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website