Projectomschrijving

In de verloskunde heeft medisch handelen meestal gevolgen voor zowel de moeder als de (ongeboren) baby. Dat maakt het moeilijk om aan te geven of de ene handeling ‘beter’ is dan de anderen. De baby vervroegd geboren laten worden als bij de moeder de bloeddruk sterk oploopt, bijvoorbeeld, is gunstig voor de moeder maar brengt risico’s met zich mee voor het kind. In Rotterdam is onderzocht welke methoden bruikbaar zijn om de beslissing tot handelen in dergelijke situaties te ondersteunen en om uitkomsten van onderzoek op dit gebied goed te kunnen beoordelen. Gebleken is dat het beschrijven van de mogelijke uitkomsten in ‘vignetten’, situaties die kunnen voorkomen na het wel of niet medisch handelen, hierbij behulpzaam kan zijn. Patiënten, leken en medische experts kunnen dergelijke vignetten voorzien van ‘rapportcijfers’ op grond waarvan aan te geven is welke uitkomst van het medisch handelen de voorkeur heeft boven andere uitkomsten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website