Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 2010 is Angelique Dierick werkzaam als implementatie fellow. Zij adviseert binnen de eigen instelling medici, paramedici, verpleegkundigen en onderzoekers over implementatie en implementatieonderzoek. Om meer bekendheid te geven aan implementatieonderzoek heeft zij afgelopen jaren diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd over implementatieonderzoek. Door haar activiteiten zijn er kennisnetwerken ontstaan met diverse universiteiten, kenniscentra en andere zorginstellingen, zoals Santeon en STZ-ziekenhuizen. Zij integreert deze inhoudelijke expertise in haar functie als manager van het wetenschapsbureau en werkt daarbij nauw samen met een medisch ingenieur en een epidemioloog. Tot slot begeleidt zij momenteel een verpleegkundig promotieonderzoek en heeft zij een inhoudelijke bijdrage bij de implementatie van evidence based practice bij verpleegkundigen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Kennisoverdracht gerelateerd aan implementatieonderzoek

- Ondersteuning bij subsidieaanvragen gerelateerd aan implementatie van evidence based en/ of doelmatige interventies

- Creëren van een netwerk; regionaal en landelijk, ev. internationaal.

- integratie expertise implementatie fellow in de functie van manager wetenschapsbureau

- adviesfunctie bij de implementatie van evidence based practice bij verpleegkundigen en paramedici.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als implementatiefellow wordt men geacht om projectideëen in te dienen bij het programma Doelmatigheid/ Implementatie. In 2012 heb ik gewerkt aan 5 projectideëen en ingediend bij dit programma. Het betrof onderwerpen gerelateerd aan interne geneeskunde, apotheek, geriatie, urologie en oncologie. Andere resultaten zijn:

- 1 projectidee Programma Preventie (oktober 2011)

- 1 projectidee Doelmatigheid/ veelbelovende interventies (april 2012).

- 1 projectidee Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (april 2012)

Tot slot heb ik in 2011 gewerkt aan een onderzoeksvoorstel gerelateerd aan cardiologie. Dit heeft geresulteerd in de start van een promotieonderzoek.

 

Aan elk van bovenstaande projectideeen, is een netwerk verbonden, bestaande uit medici, verpleegkundigen, medisch ondersteunende professionals uit diverse (opleidings-)ziekenhuizen, en senioronderzoekers, epidemiologen, en HTA-experts, verbonden aan diverse universiteiten.

Tot slot heb ik het fellowship goed kunnen integreren in mijn functie als manager van het wetenschapsbureau. Ik wordt regelmatig geconsulteerd over implementatie gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij het opzet van implementatieprojecten in de praktijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ik combineer mijn taken als imnplementatiefellow met de functie van manager van het wetenschapsbureau. Daarbij ondersteun ik zorgprofessionals bij het schrijven van subsidie-aanvragen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Mijn expertise ligt op het vlak van doelmatigheid en implementatie.

Als implementatiefellow wordt men geacht om projectideëen in te dienen bij het programma Doelmatigheid/ Implementatie. Vorig jaar is de call van ZonMw voor het programma Doelmatigheid uitgebleven. In 2012 (ronde 2013) heb ik gewerkt aan 5 projectideëen en ingediend bij dit programma. Het betrof onderwerpen gerelateerd aan interne geneeskunde, apotheek, geriatie, urologie en oncologie. Andere concrete resultaten zijn:

- 1 projectidee Programma Preventie (oktober 2011)

- 1 projectidee Doelmatigheid/ veelbelovende interventies (april 2012).

- 1 projectidee Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (april 2012)

Tot slot heb ik in 2011 gewerkt aan een onderzoeksvoorstel gerelateerd aan cardiologie. Dit heeft geresulteerd in de start van een promotieonderzoek.

 

Aan elk van bovenstaande projectideëen, is een netwerk verbonden, bestaande uit medici, verpleegkundigen, medisch ondersteunende professionals uit diverse (opleidings-)ziekenhuizen, en senioronderzoekers, epidemiologen, en HTA-experts, verbonden aan diverse universiteiten, en overige instantie zoals bijv. het IKZ. Het is zeer relevant dat de leden van de onderzoeksgroep competenties hebben, die zodanig complementair aan elkaar zijn, dat de kans op een geslaagd onderzoek of project zeer groot wordt.

 

Het eerste jaar van het fellowship is vooral aandacht besteed aan informatiebijeenkomsten over implementatieonderzoek, binnen het ziekenhuis maar ook in het netwerk van Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Daarnaast hebben we ons als groep implementatiefellows gepresenteerd op het Internationale Congres Safety in Health Care.

Het eerste jaar was vooral een zoekproces hoe deze expertise te integreren. Dit tweede jaar word ik regelmatig geconsulteerd over het onderwerp implementatie gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek, ook door collegae uit andere ziekenhuizen. Impliciet heeft mijn kennis rondom implementatie ook geleid tot adviezen bij het starten van projecten in de dagelijkse praktijk.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatiefellowship Catharina Ziekenhuis

 

Profiel kandidate

De fellow is tevens manager van het Wetenschapsbureau in het Catharina Ziekenhuis. Deze afdeling heeft als primair doel om onderzoekers in huis, veelal met een medische, paramedische of verpleegkundige achtergrond, inhoudelijk te ondersteunen bij wetenschappelijk onderzoek. De beoogde kandidate heeft ervaring in het geven van scholing, begeleiding en coaching van onderzoekers. Daarnaast heeft zij ruime ervaring voor wat betreft de implementatie van diverse kwaliteitsprojecten en het opstellen van beleidsnotities. In haar functie is zij betrokken bij beleidsontwikkeling Wetenschap met strategische partners en verantwoordelijk voor de implementatie van een goede infrastructuur en een kwaliteitsssysteem voor wetenschappelijk onderzoek in huis. Momenteel richt zij tevens een lectoraat in met als thema "Doelmatige zorg door het gebruik van monitortechnologie en beslissingsondersteuning bij Fontys Hogescholen.

Haar promotie-onderzoek betreft: "The introduction of the Nurse Practitioner in General Practice". Het betreft een kosten-effectiviteitsonderzoek en onderzoek over de analyse van structuur- en procesfactoren die van invloed zijn op de implementatie.

 

Plan van aanpak

- Het identificeren van doelmatige interventies, dit door middel van Evidence Based Practice projecten.

- Consult- en adviesfunctie binnen het centrum op het gebied van implementatie en implementatieonderzoek en bij subsidieaanvragen

- Het op de kaart zetten van het onderwerp implementatie en implementatieonderzoek, door middel van informatiebijeenkomsten en integratie in het onderwijsbijeenkomsten. .

- Verder invulling van het lectoraat, nauwe samenwerking met andere lectoraten op het gebied van implementatie en implementatieonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website