Projectomschrijving

Netwerk en inbedding
Door haar activiteiten zijn er kennisnetwerken ontstaan met diverse universiteiten, kenniscentra en andere zorginstellingen, zoals Santeon en STZ-ziekenhuizen. Zij integreert deze inhoudelijke expertise in haar functie als manager van het wetenschapsbureau en werkt daarbij nauw samen met een medisch ingenieur en een epidemioloog. Tot slot begeleidt zij momenteel een verpleegkundig promotieonderzoek en heeft zij een inhoudelijke bijdrage bij de implementatie van evidence based practice bij verpleegkundigen.
Kennisverspreiding
Om meer bekendheid te geven aan implementatieonderzoek heeft zij afgelopen jaren diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd over implementatieonderzoek.
Adviesrol en aanvragen
Zij adviseert binnen de eigen instelling medici, paramedici, verpleegkundigen en onderzoekers over implementatie en implementatieonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website