Projectomschrijving

Een deel van de zorg in Nederland wordt geleverd door mantelzorgers, familie en vrienden van een patiënt die ‘gratis’ zorg verlenen. In kosteneffectiviteitsberekeningen komen de kosten van mantelzorgers nauwelijks voor. Daardoor lijkt zorg die zwaar leunt op mantelzorgers erg kosteneffectief. Mantelzorg is natuurlijk niet gratis. Probleem is echter hoe de kosten daarvan berekend moeten worden. In Rotterdam zijn enkele rekenmethoden  hiervoor getest onder verschillende groepen mantelzorgers. Ofschoon elke methode zijn eigen voor- en nadelen heeft en geen enkele methode perfect is, lijken twee methoden veelbelovend: ‘contigent valuation’ en ‘conjoint measurement’. In de eerste geeft de mantelzorger aan tegen welke financiële vergoeding  hij/zij bereid is een extra uur zorg te leveren. In de tweede maken mantelzorgers een rangorde van verschillende scenario’s waarin taken, aantal uren en een financiële vergoeding worden gevarieerd. Het is ook nodig om een beter beeld te krijgen van de exacte hoeveelheid (uren) mantelzorg, blijkt uit het onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website