Projectomschrijving

Radiotherapie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van patiënten met slokdarmkanker. Optimale inschatting van het te bestralen gebied is essentieel in het voorkomen van een lokaal recidief. Standaard wordt Computer tomografie (CT) toegepast om het te bestralen gebied radiologisch zichtbaar te maken. Toevoeging van nucleaire beeldvorming (FDG-PET) leidt mogelijk tot een nauwkeurigere afgrenzing van dit doelvolume.
 
In deze studie wordt de (kosten)effectiviteit onderzocht van beide diagnostische testen. Gekeken wordt bij welk deel van de patiënten een lokaal recidief was te voorkomen door gebruik van de combinatie PET/CT in vergelijking met alleen de op CT-gebaseerde radiotherapie planning. Het project heeft vertraging opgelopen doordat toestemming van METC verlaat was en niet alle centra die vooraf hadden toegezegd nog wilden deelnemen. Begin 2011 waren er 55 van de 75 patiënten geïncludeerd; van 28 patiënten was de 6 maanden follow-up compleet. Op dit moment wordt de studie voortgezet en uit eigen financiële middelen betaald. De projectleider verwacht de resultaten in december 2013.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website