Projectomschrijving

In dit onderzoek naar de kosteneffectiviteit van monitoring psychotherapie met en zonder feedback, onderzoeken we of patiënten een vragenlijst, die door hen zelf moet worden ingevuld over hun gebruik aan zorg en de gevolgen van ziekte voor werk, goed begrijpen. Ook testen we of de vragenlijst meet wat hij zou moeten meten. Tenslotte onderzoeken we of de antwoorden overeenkomen met het werkelijke gebruik van zorg en verzuim van werk. 
Data zijn verzameld in de periode 2006 tot en met januari 2011. De resultaten van het onderzoek worden in het 4e kwartaal van 2011 gepresenteerd.
De vragenlijst is afgenomen onder patiënten die behandeld worden met psychotherapie. Het is de bedoeling dat deze vragenlijst ook bij andere patiëntgroepen met psychische problemen kan worden afgenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website