Projectomschrijving

De ontwikkeling van immunotherapie bij de behandeling van kanker heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Radboudumc heeft inmiddels 15 jaar ervaring met dendritische cel (DC) vaccins en met deze niet-toxische therapie heel goede resultaten bereikt bij het melanoom. DCs vervullen een sleutelrol door activatie of remming van het immuunsysteem te controleren. Bij DC immunotherapie worden kankerpatiënten gevaccineerd met DC die zijn beladen met tumor-antigenen om T cellen te stimuleren die de tumor uitroeien. Er wordt wereldwijd geëxperimenteerd met DC vaccins. Tot nog toe werden vaccins vooral bereid uit monocyten en ex-vivo gedifferentieerd tot DCs. Om de effectiviteit van de vaccinatie te vergroten is de afgelopen 15 jaar gezocht naar betere DCs, zoals die van nature voorkomen in het bloed (nDC). In dit project wordt onderzocht of een vaccinatie met nDCs bij stadium IIIB/C melanoom patiënten leidt tot significant verhoogde ziektevrije overleving ten opzichte van de controlegroep.

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website