Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meer dan een miljoen vrouwen in Nederland hebben ongewenst urineverlies (incontinentie) en veel vrouwen ervaren drempels om zorg te vragen. In een door ZonMw gefinancierd onderzoek ontwikkelden wij een app voor deze vrouwen, waarmee zij zelf een gerichte behandeling kunnen starten. Dit onderzoek toonde aan dat de app een klinisch relevante verbetering geeft die vergelijkbaar is aan het effect van standaard zorg, maar minder kost. De potentiële winst van deze app voor vrouwen met incontinentie wordt alleen behaald als de app ook daadwerkelijk beschikbaar komt en een duurzame plek krijgt in het zorglandschap.

 

In dit implementatieproject wordt deze app (de URinControl app) "aan de vrouw gebracht", door het beschikbaar te stellen via Gezondheidsmeter.nl, een platform waarvan momenteel zo'n 150.000 mensen gratis gebruik maken. In een tijdens dit project uit te voeren social media en mediacampagne zal aandacht gegenereerd worden voor het bestaan van de app. Dit gaat in nauw overleg met de patiëntenorganisatie Bekkenbodem4all en Curavista, die deel uitmaken van het multidisciplinaire consortium. Een belangrijke pijler voor de toegeleiding naar de app is vermelding van de app op Thuisarts.nl, de website van het Nederlands Huisartsgeneeskunde, waarop halfjaarlijks zo'n 35.000 gebruikers informatie over urine-incontinentie opzoeken.

 

Naast een publiekscampagne richten wij ons op zorgverleners die betrokken zijn bij incontinentiezorg, waaronder huisartsen, doktersassistentes, continentieverpleegkundigen en apotheekmedewerkers. Dit gebeurt o.a. door publicatie in Nederlandse tijdschriften en het aanbieden van (niet-commerciële) scholingen.

 

De implementatie wordt geëvalueerd, waarbij ook een BIA wordt uitgevoerd. Daarbij wordt ook het nut van vermelding en doorlinken op Thuisarts.nl beoordeeld, alsmede andere paden die gebruikers kunnen doorlopen.

 

Wij verwachten dat aan het eind van dit project de kosteneffectieve URinControl app geïmplementeerd is en een plek heeft verworven in zowel de adviezen die betrokken zorgverleners geven, als bij vrouwen die zonder hulp van een zorgverlener op zoek zijn gegaan naar een oplossing voor hun vaak hinderlijke probleem.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website