Projectomschrijving

Sinds mei 2010 is Gera Welker werkzaam als implementatiefellow bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het UMCG wil met het implementatiefellowship bereiken dat gebleken kosteneffectieve interventies – screeningsmethoden, behandelingen, organisatiewijzen e.d. – daadwerkelijk worden geïmplementeerd met het uiteindelijke doel de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Hiervoor is het nodig dat kennis over implementatie wordt verspreid en toegepast in de klinische praktijk en dat de implementatiekennis ook verder wordt uitgebouwd door middel van onderzoek.

Gera geeft advies aan o.a. medisch specialisten en onderzoekers over implementaties, ze initieert subsidieaanvragen voor  implementatieonderzoek en ze helpt anderen bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast doet ze zelf ook onderzoek naar de vraag waarom een implementatie slaagt of mislukt; een onderzoekslijn hierbij is de invloed van cultuur en leiding geven op (intrinsieke) motivatie om veilig te werken. De inhoudelijke resultaten van de onderzoeksprojecten zijn bruikbaar voor klinische professionals en implementatieonderzoekers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website