Projectomschrijving

Ongeveer de helft van de thuiswonende mensen met dementie ontvangt geen professionele hulp of ondersteuning en zij zijn daardoor afhankelijk van hun naasten. Door hen in een vroeg stadium van de ziekte te bereiken kunnen we meer voor hen doen om zo lang mogelijk deel uit te maken van de samenleving.

Met deze studie onderzoeken we de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Partner in Balans interventie. Dit is een online cursus gericht op het ondersteunen van mantelzorgers voor mensen met dementie onder begeleiding van een coach. De cursus helpt mantelzorger omgaan met onzekerheden en vragen rondom de zorg voor hun naaste.

Deelnemers worden uitgenodigd via casemanagers, dementieverpleegkundigen en wijkverpleging. Deelnemers worden gevolgd over tijd en gevraagd naar hun zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, en hun zorggebruik. De resultaten zullen laten zien of eerdere ondersteuning toegevoegde waarde heeft.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website