Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij het verzamelen van informatie voor het ondersteunen van rationele besluitvorming ligt het accent vaak op effectiviteit, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en kosten. Voor sommige problemen kan het relevant zijn ook te beschikken over data over de mate waarin de betrokken patiëntengroep de voordelen van eventuele interventies (gezondheidswinst) afweegt tegen de belasting en bijwerkingen. Dat kan gebeuren door het stellen van zgn. treatment trade-off vragen. De precieze plaats en de gewenste methoden voor deze aanpak in HCTA zijn nog verre van duidelijk. DoelHet opstellen van een consistente en systematische aanpak, incl. methodologie, voor het bepalen van patiëntenafwegingen: wanneer, waarom, hoe? MethodeInventarisatie bestaande methoden; formalisatie methodologie; operationaliseren; (ev.) ontwikkelen software DatabronnenOnderzoek uit het programma "Ontwikkelingsgeneeskunde": behandeling van wijnvlekken; behandeling van EUG; behandeling ersntige psoriasis ResultaatEen tekst met daarin een motivatie voor het gebruik van patienten-afwegingen, een specificatie van situaties waarin het gewenst is deze te bepalen, een uitwerking van beschikbare methoden Time scheduleMaand 1-6: inventarisatie Maand 6-12: operationalisering methodologieMaand 13-24:uitwerking systematiek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website