Projectomschrijving

Een infectie met de bacterie Clostridium difficile kan leiden tot milde diarree en (soms) tot een levensbedreigende darmontsteking. Na een behandeling met antibiotica is ca. 80% van de patiënten genezen. Mensen die na genezing opnieuw een infectie met deze bacterie ontwikkelen zijn zeer moeilijk te behandelen. In Amsterdam is onderzocht in hoeverre het toedienen van ontlasting van een donor (vaak een familielid of vriend) in de darm van de patiënt leidt tot genezing van de nieuwe Clostridium-infectie. Van de patiënten die donorontlasting kregen toegediend, genas 94%, tegenover 26% van de patiënten die opnieuw met antibiotica werd behandeld. De behandeling met donorontlasting wordt goed verdragen. Wel blijkt het lastig goede donoren te vinden. De behandeling met donorontlasting is op zich duurder dan die met antibiotica maar doordat hierna nieuwe behandelingen niet of nauwelijks meer nodig zijn op termijn is de behandeling met donorontlasting wel doelmatiger.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website