Projectomschrijving

Angststoornissen beperken mensen in hun dagelijkse leven. Ze komen vaak voor en gaan vaak samen met andere stoornissen. Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op directe angstconfrontatie. Dit werkt goed, maar bij 1/3 van de patiënten niet en 1/5 stopt voortijdig. Autonomie versterkende behandeling (AET) richt zich niet op angst, maar op iemands autonomie: zelfsturend vermogen in relaties met anderen. Dat verlicht mogelijk ook andere klachten en AET is geschikt voor een gevarieerde populatie. Wij vergeleken de (kosten-)effectiviteit van AET en CGT. 129 patiënten met een angststoornis volgden CGT of AET in groepsverband. Beide therapievormen bleken even goed te werken, qua angst, autonomie, zelfwaardering, algemene psychopathologie, depressie, kwaliteit van leven. Qua zorggebruik en productiviteitsverlies deed AET het iets beter dan CGT. AET is dus een goed alternatief voor CGT, bijv. als men een meer persoonsgerichte behandeling en/of geen exposure wil.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website