Projectomschrijving

Handeczeem is een veel voorkomende, vaak chronische aandoening met een slechte prognose en een hoge ziektelast. Omdat gebruikelijke zorg vaak tekort schiet, zijn wij gestart met geïntegreerde zorg, verzorgd door een multidisciplinair team met als doel de kwaliteit van leven en het sociaal functioneren van patiënten met handeczeem te optimaliseren.
Een dermatoloog voert het allergologisch onderzoek uit. Tijdens verschillende consulten informeert en adviseert een gespecialiseerd verpleegkundige de patiënt over zijn handeczeem. Door middel van uitgebreide counseling en aan de hand van geprotocolleerd zalfgebruik wordt getracht de therapietrouw en zelfredzaamheid van de patiënt te vergroten. Wanneer er sprake is van een relatie met werk, wordt een klinisch arbeidsgeneeskundige betrokken en wordt indien nodig een werkplekbezoek afgelegd. Tijdens het multidisciplinair overleg wordt de zorg afgestemd en de verdere behandeling bepaald. In een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met parallel daaraan een economische evaluatie, wordt deze nieuwe behandeling vergeleken met gebruikelijke zorg door de dermatoloog.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website