Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TIPS-TRUE is een prospectieve RCT voor behandeling 1e bloeding of 1e recidief bloeding uit oesofagus- of maagvarices. Vergelijking tussen endoscopische behandeling (= standaardtherapie) en TIPS met follow-up van 1 jaar.

 

De initiele resultaten van 47 patienten laat een significante voordeel van TIPS als eerstelijns behandeling van deze patienten zien. TIPS had geen 'rebleeds' terwijl endoscopic treatment een 22% incidencie 'rebleeds' liet zien. Mortaliteit leek ook minder in de TIPS groep. Wel brengen deze voordelen ook een nadeel mee: 8% incidencie van ernstig hepatisch encephalopathie na TIPS. De projectgroep wenst de bedoelde 60 inclusies te behalen om de robustheid van de data te versterken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van de 47 geincludeerde patienten waren er 26 mannen en 21 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 54 jaren. Vrijwel alle TIPS en alle endoscopisch behandelingen werkte direct: de bloeding werd gestolpt.

 

Geen van de TIPS-behandelde patienten ging opnieuw bloeden terwijil 22% van de endoscopie-behandelde patienten dat deed. 1 patient in de TIPS group en 3 patienten in de endoscopy groep zijn overleden. Samengenomen, zijn de resultaten in de TIPS groep significant beter (p=0.05) dan in de echoscopie groep.

 

Kwaliteit van het leven was niet verschillend tussen de groepen, maar na TIPS kwam ernstig hepatisch encephalopathie af-en-toe voor (8%).

 

Wij concluderen dat TIPS werkt beter dan endoscopie voor ditindicatie, maar breng met zich mee een verhoogde risico op ernstig hepatisch encephalopathie. Wij willen de studie voortzetten om de robustheid van de data te versterken.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

test op ontvangst pdf

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

test op ontvangst pdf

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ENGLISH SUMMARY

Currently, patients with acute bleeding of esophageal varices are treated with local band ligation and/or sclerosing of the bleeding vessel under endoscopic guidance. An alternative treatment is creation of a Transjugular Intrahepatic Porto-systemic Shunt (TIPS) with a GoreTex covered stent-graft. This is a radiographically-guided, minimally-invasive procedure that not only staunches the bleeding, but also treats the underlying cause, increased blood pressure in the portal vein. In this prospective clinical trial, we seek to compare these two treatment options with regard to efficacy and cost-effectiveness.

 

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Patienten met een acute bloeding uit slokdarmvarices worden op dit moment behandeld middels endoscopisch geleide lokale bandligatie en/of sclerosering van het bloedende vat. Een alternatieve behandeling is TIPS (transjugulaire intrahepatische porto-systemische shunt) met behulp van een met GoreTex beklede stent-graft, een radiologisch geleide minimaal-invasieve procedure, waarbij niet alleen de bloeding wordt gestelpt maar tevens de onderliggende oorzaak, de verhoogde bloeddruk in de poortader, wordt behandeld. In een prospectief patientgebonden onderzoek willen wij deze twee behandelmethoden met elkaar vergelijken op de aspecten effectiviteit en kosten-effectiviteit.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website