Projectomschrijving

Hoe kan een arts het beste bij een patiënt de oorzaak vaststellen van ‘primair hyperaldosteronisme’? Deze meest voorkomende (5%) vorm van hoge bloeddruk kent twee oorzaken: een adenoom, een goedaardig gezwel van één bijnier (ongeveer 50%) , en een ‘bilaterale hyperplasie’ waarbij een verdikking van beide bijnieren bestaat. Operatie met verwijdering van een adenoom geeft een sterke verbetering van de bloeddruk. Een adenoom is dus belangrijk om te diagnosticeren. Dat kan met een CT-scan of met een ‘bijnieradersampling’ (BAS).  In 40% van de gevallen geven CT-scan en BAS een verschillende uitkomst. BAS is moeilijk, duur, mislukt in 10%, kent een complicatierisico, maar voorspelt misschien beter het succes van een bijnieroperatie. In dit onderzoek worden patiënten door loting verdeeld in twee groepen, één  waarin CT-scan en één waarin BAS de behandeling bepaalt. Als de operatie in één van beide groepen betere resultaten geeft, is de diagnostiek naar de oorzaak beter geweest. Zowel de effecten als de kosten worden in deze studie onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website