Projectomschrijving

Bijna de helft van alle kinderen met astma heeft wekelijks astmaklachten Hoe we kinderen met astma het beste kunnen monitoren om tot optimale astmacontrole te komen is niet bekend. De astma controle test  (een vragenlijst naar klachten) en het meten van de hoeveelheid stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht (een maat voor de ernst van de ontsteking in de longen) zijn manieren om de astma controle van kinderen te meten. In de BATMAN studie worden 3 strategieën voor het monitoren van astma bij kinderen vergeleken. Eén groep van 100 kinderen krijgt de gebruikelijke astmazorg, bij nog eens 100 kinderen wordt stikstofoxide in de uitgeademde lucht in de behandeling betrokken en een derde groep van 100 kinderen vult de astmacontrole test maandelijks in via internet. Na een jaar zal blijken welke methode leidt tot de beste astmacontrole bij de kinderen en wat de doelmatigheid van de behandelingen is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website