Projectomschrijving

De huidige richtlijnen voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 adviseren om patiënten elke drie maanden op controle te laten komen bij hun behandelaar. In deze studie hebben wij gekeken of de controlefrequentie voor goed ingestelde diabetespatiënten (dat wil zeggen geen gebruik van insuline, HbA1c ≤58 mmol/mol, systolische bloeddruk ≤145 mmHg en totaal cholesterol ≤5,2 mmol/l) kan worden teruggebracht tot eens per half jaar in plaats van elke 3 maanden.

Resultaten
Patiënten die zesmaandelijks werden gecontroleerd haalden na 18 maanden dezelfde uitkomsten als patiënten die driemaandelijks werden gecontroleerd. Op basis van dit onderzoek kunnen wij daarom concluderen dat de controlefrequentie van goed ingestelde diabetespatiënten voortaan om de zes maanden kan plaatsvinden. Wanneer zesmaandelijkse controle wordt toegepast in de praktijk, zal dit leiden tot vermindering van zorggebruik, verlaging van de werkbelasting van personeel in de zorg, verlichting van de last voor mensen met diabetes en besparing van kosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website