Projectomschrijving

Wat is staar?
Bij staar is de ooglens troebel geworden. Dit kan worden behandeld met een staaroperatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen door een heldere kunstlens.

Onderzoek
In dit onderzoek werd de torische kunstlens bij staaroperaties onderzocht. Dit is een lens die naast bijziendheid of verziendheid ook een cilinderafwijking kan corrigeren. Deze lens werd vergeleken met een standaard kunstlens die alleen bijziendheid of verziendheid en géén cilinder afwijking kan corrigeren.

Resultaten
De resultaten laten zien dat patiënten met torische IOLs even tevreden zijn over de postoperatieve kwaliteit van zien als patiënten met monofocale IOLs. Patiënten met torische IOLs hebben wel een significant betere ongecorrigeerde visus bij vertezien, een lager refractie astigmatisme en gebruiken minder frequent een bril bij vertezien. De kosten van torische IOL zijn hoger in vergelijking met monofocale IOL. Hiermee concludeert u dat het gebruik van torische IOLs niet kosteneffectief vergeleken is met monofocale IOLs.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website