Projectomschrijving

Indien niet alle relevante consequenties van een medische test worden meegenomen, wordt daardoor mogelijk niet de meest optimale en kosteneffectieve teststrategie vastgesteld. Vaak worden consequenties als gevolg van de terechte en onterechte beslissingen die samenhangen met de accuratesse van een test, wel in de evaluatie betrokken, maar niet bijvoorbeeld de waarde van de test informatie zelf (“weten om het weten”) of de mogelijke geruststelling of juist ongerustheid die kan optreden bij bevestiging van een testuitslag of juist twijfelachtige testresultaten.

In dit project is onderzocht welke mogelijke patiëntgerelateerde effecten kunnen optreden bij het gebruik van tests in de klinische praktijk, en via welke mechanismen zulke effecten ontstaan. Als wordt gekeken naar tests gebruikt in de verloskunde/gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde kan een aantal patiëntgerelateerde effecten worden vastgesteld, die van invloed kunnen zijn op de optimale teststrategie. Afhankelijk van de testsituatie zouden zulke effecten moeten worden meegenomen in de evaluatie van medische tests of teststrategieën.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website