Projectomschrijving

Bij een infectie met bacteriën als Staphylococcus aureus, Streptococcus en Enterococcus kunnen zich vanuit de primaire besmettingsplaats soms meer ‘infectiehaarden’ vormen. Het is  belangrijk te weten of er sprake is van dergelijke strooihaarden aangezien de behandeling met antibiotica dan langer moet duren. Soms moeten de haarden zelfs via een operatie verwijderd worden om te voorkomen dat de infectie opnieuw de kop op steekt en de patiënt hieraan overlijdt. Het opsporen van dergelijke strooihaarden van bacteriën is moeilijk. In Nijmegen is onderzocht of FDG-PET, een beeldvormende techniek, geschikt is om strooihaarden op te sporen. Een studie onder 111 patiënten wees uit dat FDG-PET meer strooihaarden ontdekt en deze bij een deel van de patiënten ook vroeger ontdekt dan diagnostiek met de gangbare technieken. Hierdoor trad bij minder patiënten opnieuw een infectie op en overleden minder patiënten.  De kosten om het aantal hernieuwde infecties met 1% te verlagen bedragen €1320,--  per patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website