Projectomschrijving

Achtergrond

De juiste keuze maken of een operatie de beste behandeling is, is niet eenvoudig. Samen beslissen met je behandelend chirurg of orthopeed kan met behulp van een online keuzehulp.
Het is onbekend of samen beslissen met behulp van een online keuzehulp de zorg voor patiënten met een liesbreuk, galstenen, knie of heupartrose verbetert.

Onderzoeksvraag

Verbetert de toepassing van een online keuzehulp de patiënttevredenheid en daalt het aantal operaties?

Methode

De online keuzehulp wordt stapsgewijs in zes ziekenhuizen ingevoerd. De patiënten die een online keuzehulp invullen en bespreken worden vergeleken met de patiënten die geen keuzehulp hebben gekregen in drie controle ziekenhuizen.

Duur project en delen van kennis

Het project duurt in totaal 30 maanden. De verkregen kennis uit dit onderzoek wordt gedeeld met de betrokken specialisten en patiëntenverenigingen om de zorg voor deze grote groep patiënten te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website