Projectomschrijving

Fresh frozen plasma (FFP) is effectief in correctie van een tekort aan stollingsfactoren als gevolg van een bloeding. FFP wordt in toenemende mate aan niet-bloedende Intensive Care (IC) patiënten met stollingsstoornissen toegediend. Er is in retrospectieve studies echter geen bewijs van de effectiviteit van het geven van FFP ter voorkoming van een bloeding, terwijl FFP geassocieerd met acute long schade, waardoor IC verblijf verlengd kan worden.

In deze studie worden de kosten en effecten van het profylactisch transfunderen van FFP transfusie vergeleken met geen FFP voorafgaand aan een invasieve ingreep (plaatsen van een centraal veneuze lijn, thoraxdrain of een tracheostoma), in IC patiënten met een verlengde stolling. Allereerst wordt gekeken naar het al dan niet optreden van een bloeding. Daarnaast naar het optreden van acute long schade, duur van het IC verblijf en kosten.

Deze studie is voortijdig gestopt. De onderzoeksvragen zijn niet (volledig) beantwoord.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website