Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. De controle die kinderen over hun astma hebben is lang niet altijd goed, wat deels toegeschreven kan worden aan het feit dat kinderen hun medicatie niet goed innemen. Daarom zijn effectieve interventies nodig om therapietrouw te bevorderen.

Doel van dit project was het bevorderen van therapietrouw van inhalatiecorticosteroïden bij kinderen van 4-12 jaar met astma door inzet van een Real-Time Medication Monitoring systeem (RTMM). Dit apparaatje meet of de medicatie is geïnhaleerd. In de interventiegroep ontving het kind en/of ouder wel een sms- herinnering als de medicatie niet (tijdig) was geïnhaleerd. In de controlegroep niet.

Resultaten

Uiteindelijk hebben 209 kinderen meegedaan aan het onderzoek en steeg de therapietrouw door de interventie van 58% naar 73%. De astmacontrole, kwaliteit van leven en het zorggebruik verschilden niet tussen beide groepen. Derhalve was de interventie, ondanks de stijging van de therapietrouw, niet kosteneffectief.
De ervaringen van de kinderen en ouders met de RTMM-apparaatjes waren overwegend positief.

Samenvatting bij start

Doel
Het bevorderen van therapietrouw aan inhalatiecorticosteroïden bij kinderen met astma en kijken hoeveel kosten dit bespaart.

Wat levert het op?
De therapietrouw kan verbeteren. Hierdoor kan de astma verbeteren. Dat kan weer leiden tot minder kosten.

Werkwijze
De kinderen worden verdeeld over een interventiegroep en een controlegroep. Alle kinderen krijgen een Real-Time Medication Monitoring systeem (RTMM). Dit is een apparaatje dat op de inhalator geklikt wordt. Het meet of de patiënt geïnhaleerd heeft op het beoogde tijdstip. Wanneer de patiënt te laat is met de inhalatie, wordt automatisch een SMS-herinnering verstuurd. Dit SMS-bericht wordt alleen in de interventiegroep verstuurd. In de controlegroep wordt het RTMM gebruikt zonder SMS-berichten. We meten of de therapietrouw verbetert in de SMS-groep ten opzichte van de controlegroep. Daarnaast wordt de astmacontrole en kosten gemeten.

Doelgroep
Het onderzoek vindt plaats bij kinderen van 4-11 jaar. De resultaten zijn bruikbaar voor huisartsen en kinderartsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website