Projectomschrijving

In deze studie worden twee moderne technieken om grote poliepen in één stuk uit de endeldarm te verwijderen met elkaar vergeleken. Op dit moment worden beide technieken in Nederland uitgevoerd, maar het is niet bekend welke van de twee de beste is.
Sinds de invoering van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker worden veel meer grote poliepen in de endeldarm gevonden. Het niet optimaal (bijvoorbeeld: in meerdere stukken i.p.v. in één stuk) verwijderen van grote poliepen uit de endeldarm kan ingrijpende gevolgen hebben. Het kan leiden tot een aanvullende grote operatie via de buik, die anders vermeden kan worden. Deze operatie gaat gepaard met kans op een blijvend stoma en seksuele problemen zoals impotentie.

Bij 198 patiënten met een grote poliep in de endeldarm wordt geloot tussen de twee behandelingen. De poliep wordt ofwel door de maag darm leverarts, ofwel door de chirurg in één stuk verwijderd. Het doel van het onderzoek is om erachter te komen welke van de 2 behandelingen het beste is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website