Projectomschrijving

RAND Europe Leiden heeft in kaart gebracht wat de eerste vier jaar van het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (2001-2004) heeft opgeleverd. Hiervoor zijn 34 projecten van dit programma onder de loep genomen. De onderzoekers keken naar wat het project heeft opgeleverd in termen van wetenschappelijke kennis (publicaties in vakbladen), hoeveel wetenschappers op het onderzoek zijn gepromoveerd, of naar de resultaten wordt verwezen (landelijke) behandelrichtlijnen, of het project heeft geleid tot (landelijke) invoering van een nieuwe werkwijze en of er algemene verbeteringen in de volksgezondheid zijn toe te schrijven aan het project. Het onderzoek maakt duidelijk dat met name de laatste drie thema’s kort na het afronden van een onderzoeksproject (nog) niet goed in kaart zijn te brengen. Vaak zijn deze gevolgen van het onderzoek pas na 3 tot 5 jaar zichtbaar. Ook lijkt het zinvol om bij het kijken naar de ‘opbrengst’ van het onderzoek aan elkaar gerelateerde projecten samen te beoordelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website