Projectomschrijving

Er worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld om de veiligheid van donorbloed en bloedproducten te vergroten. Dit maakt het donorbloed ook duurder. Om te weten of die investeringen de moeite waard zijn (‘kosteneffectief’) is niet alleen nodig te weten hoe vaak donorbloed besmet is met iets dat mogelijk schade bij de ontvanger kan veroorzaken, maar ook wie welke bloedproducten krijgt toegediend en hoe lang diegene daarna in leven blijft.  In Utrecht is dit laatste voor Nederland in kaart gebracht. Hiervoor is van bijna 300.000 ontvangers van donorbloed nagegaan aan welke ziekte ze leden (toen ze het bloed kregen) en wanneer ze zijn overleden. Hieruit blijkt de overleving van de bloedontvanger in Nederland gemiddeld hoog is. De kosteneffectiviteit van technieken om het bloed (nog) veiliger te maken is (daardoor) voor de totale groep aan ontvangers laag. Extra veilig bloed is alleen kosteneffectief voor speciale patiëntengroepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website