Projectomschrijving

Het is belangrijk dat bij mensen die zich melden op de Spoed Eisende Hulp-afdeling van een ziekenhuis snel kan worden vastgesteld hoe ernstig hun klachten zijn en of zij snel behandeld moeten worden.  Dit gebeurt aan de hand van een zogeheten triagesysteem, een soort van vragenlijst die per patiënt in kaart brengt hoe hij/zij er aan toe is en of onmiddellijk ingrijpen nodig is. In Rotterdam is onderzocht hoe goed het Manchester Triage Systeem (MTS) is in het bepalen van de urgentie van kinderen op de Spoed Eisende Hulp. Een eerste meting gaf aan dat het MTS veilig is, maar vaak een te hoge urgentie aangeeft. Een aangepaste versie van het MTS blijkt minder hoog-urgente patiënten op te leveren. De wachttijd voor hoog-urgente patiënten neemt hierdoor echter niet af. Patiënten die volgens MTS laag urgent zijn, kunnen in principe verwezen worden naar een huisartsenpost. Dit bespaart gemiddeld €12, -- per patiënt aan zorgkosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website