Projectomschrijving

In een economische evaluatie wordt er meestal vanuit gegaan dat de kosten en effecten bij uitbreiding of inkrimping van concurrerende zorgalternatieven proportioneel toe- of afnemen. In de praktijk is dit echter vaak niet het geval, vooral op de korte termijn. Op dergelijke korte termijn verliezen worden beleidsmakers en managers in de zorg via economische evaluaties zelden voorbereid. Voor deze laatsten zou dit een reden kunnen zijn af te zien van implementatie van een in essentie kosteneffectieve innovatie.

Op dit moment worden korte termijn effecten niet of nauwelijks meegenomen in kosten-effectiviteitsanalyses. Zodoende levert de economische evaluatie een minder nauwkeurige schatter van doelmatigheid op. Om deze belangrijke lacune te vullen zullen algoritmen ontwikkeld worden die een kwantitatieve onderbouwing leveren van korte termijn inefficienties tijdens en na implementatie van een nieuwe technologie. Verder kunnen de algoritmen gebruikt worden om implementatiestrategieën te ontwikkelen die een optimaal starttijdstip en optimale snelheid van implementatie stimuleren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website