Projectomschrijving

In Nederland worden jaarlijks 100.000 buikoperaties uitgevoerd. 10-15% van de patiënten die
een dergelijke operatie ondergaat, ontwikkelt daarna een littekenbreuk (in het Engels ‘incisional hernia’). Een littekenbreuk is een zwakte van de buikwand waardoor buikorganen kunnen uitpuilen. Wanneer de littekenbreuk tot klachten leidt (zoals pijn, discomfort of cosmetische bezwaren) kan worden gekozen voor een operatieve correctie. Er zijn dan twee manieren van operatief herstel: een conventionele open operatie of een kijkoperatie. Omdat er geen consensus bestaat over de meest optimale operatietechniek werd een studie ontwikkeld om de kosteneffectiviteit te vergelijken.

De INCH-trial (afkorting voor INcisional Hernia) is een multicenter randomized cotrnolled trial, waarin de kosteneffectiviteit van open en laparoscopische littekenbreukcorrectie is vergeleken. De hypothese was dat laparoscopische littekenbreukcorrecties superieur zouden zijn in termen van ziekenhuisopnameduur.
In totaal werden 85 patiënten geïncludeerd: 42 in de open groep en 43 in de laparoscopische groep. De gemiddelde opnameduur in de open groep was 3,2 dagen, in de laparoscopische groep 2,4 dagen. Het verschil in ziekenhuisopname duur tussen beide groepen was met 0,8 dagen niet significant.

Er kon geen verschil in ziekenhuis opnameduur worden aangetoond tussen open en laparoscopische littekenbreukcorrecties. In de praktijk bleek er een grote verscheidenheid aan indicatiestelling, patient-reported outcomes en operatietechnieken. Meer onderzoek naar het management van littekenbreuken is nodig.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website