Projectomschrijving

Dit onderzoek is een aanhangende studie binnen ‘IMPROVE’, dat staat voor ‘IMPlementatie Richtlijnen Operatieve VEiligheid’ (project 171103008). Het doel van deze aanhangende studie is het verbeteren van de toepassing van de perioperatieve richtlijnen bij de behandeling van operatiepatiënten met een niet-Westerse etnische achtergrond. Meer specifiek: a) analyseren of de effecten van de implementatiestrategie in IMPROVE bij allochtone en autochtone patiënten verschillen; b) eventueel gevonden verschillen verklaren; c) beschrijven en analyseren van de barrières bij de implementatie van de richtlijnen bij allochtone operatiepatiënten; d) onderzoeken hoe de perioperatieve veiligheid van allochtone operatiepatiënten kan worden verbeterd. Dit project omvat een case-control studie en explorerende kwalitatieve onderzoeken bestaande uit focusgroepen met patiënten en individuele interviews met patiënten en zorgverleners. De studiepopulatie bestaat uit 4000 operatiepatiënten binnen één ziekenhuis waar veel patiënten van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst worden behandeld. Deze studie duurt 28 maanden en wordt uitgevoerd binnen de termijn van IMPROVE.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website