Projectomschrijving

Patiënten die een stoma (kunstmatige uitgang van de darm) nodig hebben wegens een ontsteking of tumor in de darm, krijgen (te) vaak last van complicaties. In de ’I-aid’ studie is een nieuw zorgtraject onderzocht om de kwaliteit van zorg voor deze patiënten te verbeteren. In deze studie hebben 113 patiënten standaard informatie gekregen over het verzorgen van hun stoma en zijn rondom de operatie en daarna poliklinisch gecontroleerd, terwijl 105 patiënten daarnaast ook enkele keren thuis werden bezocht door stomaverpleegkundigen. Het bleek dat door de thuisbezoeken er juist meer complicaties werden opgemerkt, waarschijnlijk omdat er meer aandacht aan de patiënten is besteed. Zij hadden wel een betere kwaliteit van leven en hadden minder thuiszorg en minder heroperaties nodig. Hierdoor wogen de kosten van extra thuisbezoeken op tegen de uitgespaarde kosten van extra zorg. De extra thuisbezoeken bleken wel lastig uitvoerbaar vanwege bezuinigingen op de inzet van stomaverpleegkundigen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website