Projectomschrijving

Heupfracturen komen vaak voor in een vergrijzende samenleving. Van de 20.000 patiënten met een heupfractuur die jaarlijks in Nederland worden opgenomen in een ziekenhuis woont 20% in een verpleeghuis. Een deel van deze patiënten is volledig zorgafhankelijk, immobiel en heeft een beperkte levensverwachting. Voor deze zeer kwetsbare patiënten is het de vraag of zij gebaat zijn bij een operatie met aanzienlijke kans op complicaties en sterfte.
De FRAIL-HIP studie biedt een geselecteerde groep patiënten met een heupfractuur een gestructureerd gesprek aan waarin de mogelijkheid van niet-operatieve behandeling besproken wordt met als uitgangspunt de wensen en kwaliteit van leven van de patiënt. De patiënt, familie en behandelaars van de patiënt worden hier actief in betrokken om tot een gezamenlijke beslissing te komen. Wanneer men afziet van een operatie wordt de patiënt zo spoedig mogelijk overgeplaatst naar de eigen woonomgeving en ligt de nadruk op het bieden van comfort en pijnbestrijding.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website