Projectomschrijving

Ongewild urineverlies is een veelvoorkomend probleem waarvoor vaak weinig aandacht is. Het merendeel van de ca. 800.000 patiënten krijgt uitsluitend zorg in de vorm van incontinentiemateriaal. Bekkenbodem- en plastraining worden door de huisarts (uit tijdgebrek) weinig toegepast.  Het Maastrichtse project onderzocht of het inzetten van gespecialiseerde incontinentieverpleegkundigen de ernst van de incontinentie kan verminderen en de kwaliteit van leven van de patiënt kan verhogen. Bij de 186 patiënten die zorg kregen via de verpleegkundige verminderde de ernst van de incontinentie inderdaad, terwijl de kwaliteit van leven toenam. Echter, ook de 198 patiënten in de controlegroep (zorg via de huisarts) verbeterden tijdens het jaar dat de studie duurde. Het inzetten van de incontinentieverpleegkundige leverde daardoor geen duidelijke meerwaarde op ten opzichte van de zorg door de huisarts. Kostenbesparend was het inzetten van de verpleegkundige het eerste jaar ook niet. Patiënten, huisartsen en verpleegkundigen zijn evenwel allen enthousiast over het inzetten  van de verpleegkundige.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website