Projectomschrijving

Angststoornissen en depressies zijn veel voorkomende stoornissen die in de huisartspraktijk gezien worden. Voor de diagnostiek en behandeling ervan bestaan richtlijnen, die suboptimaal opgevolgd worden vanwege verschillende knelpunten. We veronderstellen dat door op maat advies en begeleiding te bieden een deel van de knelpunten die huisartsen ervaren opgelost kunnen worden. Het project omvat een vergelijkend onderzoek met 2 groepen huisartspraktijken. De ene groep (11 praktijken) heeft een training ontvangen in herkenning, diagnostiek, informatieverstrekking en stepped care indiceren en eenmalig feedback voor de toepassing van de richtlijnaanbevelingen. De andere groep (12 praktijken) krijgt naast de training en feedback, op maat advies en begeleiding.
We streven naar een deelname van 400 patiënten en kijken in eerste instantie naar het effect van de interventie op de herkenning van angst en depressie. Met het project beogen we een snellere herkenning en een efficiënter en (kosten)effectiever verloop van de zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website