Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Bij veel hartoperaties is een hart-longmachine nodig, wat gepaard gaat met een ontstekingsreactie en kan leiden tot complicaties na de operatie. Dexamethason kan deze ontstekingsreactie onderdrukken.
De DECS-trial heeft in 8 Nederlandse hartcentra onderzocht in hoeverre toediening van dexamethason tijdens hartoperaties de kans op ernstige complicaties vermindert, of dat eventuele bijwerkingen de kans op complicaties juist doet toenemen. Ook is onderzocht hoe lang de patiënten op de IC en in het ziekenhuis moesten blijven. Van de 4500 patiënten kreeg de helft tijdens hun operatie dexamethason; de andere helft een placebo.

Resultaten

De interventiegroep kon eerder van de IC af en een dag eerder het ziekenhuis verlaten. Daarnaast liep deze groep minder vaak een infectie op. Met name de longfunctie van de interventiegroep was beter.
Er bleek ook een leeftijdseffect. Patiënten <75 jaar hadden duidelijk minder complicaties, terwijl bij patiënten >80 er een tegenovergesteld effect bleek te bestaan.
Het lagere risico op complicaties en de kortere verblijfsduur op de IC of in het ziekenhuis veronderstelt dat de (eenvoudige) toediening van (goedkope) dexamethason in aanzienlijke mate kosteneffectief is.

Samenvatting bij start

Bij de meeste hartoperaties is het gebruik van een hart-longmachine noodzakelijk. Dit gaat gepaard met een krachtige ontstekingsreactie, die kan leiden tot post-operatieve complicaties. Het is mogelijk om de ontstekingsreactie ten gevolge van de hart-longmachine te onderdrukken met het medicijn dexamethason. Of de gunstige effecten van dit medicijn opwegen tegen de potentiele nadelen is onzeker.
Om hierover duidelijkheid te verkrijgen wordt de DECS trial uitgevoerd. De DECS trial wordt uitgevoerd in 8 Nederlandse hartcentra. Na loting krijgt de helft van de te onderzoeken 4500 patiënten tijdens hun operatie dexamethason; de andere helft krijgt een placebo. De belangrijkste uitkomstmaat van de studie is het optreden van ernstige complicaties in de eerste maand na de hartoperatie. Ook de kosteneffectiviteit van de behandeling wordt onderzocht. Het werven van de 4500 patiënten zal in het najaar van 2011 zijn voltooid. Daarna kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.

In de media

Onbesliste hoofdvraag, onverwachte vondst: Studie naar dexamethason bij hartoperaties levert belangrijke bijvangst op (Mediator 13, sep 2015)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website