Projectomschrijving

In 2015 werd de CoSy-studie gelanceerd om te onderzoeken of online seks-counseling de zwangerschapskansen van heteroseksuele koppels met onverklaard verminderde vruchtbaarheid kan verhogen. Veel ziekenhuizen gaven aan koppels te willen rekruteren om bij te dragen aan de 1164 koppels die nodig waren voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Tijdens de looptijd van de studie bleek de inclusiesnelheid te traag te verlopen. Oorzaken: Diverse klinieken zijn nooit gestart met includeren, snel gestopt of hadden een lager inclusietempo dan ingeschat. In September 2020 bleek ook de laatste planning niet haalbaar ondanks inventarisatie van tegenwerkende krachten en acties daaropvolgend van de studiegroep.
In totaal hebben ruim 700 koppels geparticipeerd. Daarmee kan het antwoord op het effect op zwangerschapskans niet gegeven worden maar wel meer inzicht in onder ander seksueel functioneren van deze koppels.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website