Projectomschrijving

In Nederland leven meer dan 600.000 mensen met kanker of de lichamelijke, psychische of sociale gevolgen ervan. Pijn, vermoeidheid, depressie en angst zijn de voornaamste klachten en kunnen leiden tot lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijkse leven en verminderde deelname aan de arbeidsmarkt. Het is onvoldoende bekend wat het effect van een interdisciplinair revalidatieprogramma is op de klachten en het functioneren van patiënten. Ook weten we niet wat de kosten van dit revalidatieprogramma zijn en hoe die zich verhouden tot de gebruikelijke nazorg. In dit gerandomiseerde onderzoek met twee groepen gaan we bekijken wat het effect is van medisch specialistische oncologische revalidatie op de kwaliteit van leven, de lichamelijke fitheid, het activiteitenniveau, de stemming en de (arbeids)participatie van mensen die kanker hebben gehad. In de uitkomsten worden naast de afname van zorgconsumptie ook maatschappelijke kosten meegenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website