Projectomschrijving

Hartfalen is een (ongeneeslijke) aandoening waarbij het hart niet meer in staat is het bloed met voldoende kracht door de bloedvaten te pompen. Dit leidt onder andere tot vermoeidheid, kortademigheid en ophoping van vocht in het lichaam. Mensen met hartfalen maken veel gebruik van de gezondheidszorg, onder ander bezoek aan de huisarts en (tijdelijke) opname in het ziekenhuis. De behandeling van hartfalen bestaat uit het geven van medicijnen en leefadviezen. De ernst van de klachten is de belangrijkste maat waarop de behandeling wordt afgesteld. In Maastricht is onderzocht in hoeverre het meten van het eiwit NT-proBNP – een eiwit dat vrijkomt uit het hart als de druk in het hart toeneemt – gebruikt kan worden om veranderingen in de ernst van het hartfalen eerder te ontdekken en zo de behandeling eerder te kunnen aanpassen. Behandelen op basis van (veranderingen in) NT-proBNP blijkt het aantal ziekenhuisopnames echter niet te verminderen en ook niet te leiden tot (significant) langer leven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website