Projectomschrijving

De behandeling van Reumatoïde Artritis (RA) richt zich op het onderdrukken van de ziekteactiviteit. Bij beginnende artritis adviseren de richtlijnen te starten met methotrexaat, soms in combinatie met een ander middel. Wanneer een patiënt onvoldoende reageert wordt geadviseerd een biological toe te voegen dat het ontstekingseiwit TNF-a remt. Momenteel is een vijftal TNF-a remmers beschikbaar. Daarnaast zijn er biologicals die gericht zijn tegen andere ontstekingsstoffen of cellen en effectief zijn bij de behandeling van RA. Onderzocht is welke behandeling moet volgen wanneer de eerste TNF-a remmer onvoldoende werkt: een andere TNF-a remmer of een biological met een ander werkingsmechanisme.

Resultaten

In totaal hebben 139 RA-patiënten, die onvoldoende reageerden op een TNF-a remmer, deelgenomen. Hiervan werden 50 patiënten behandeld met een andere TNF-a remmer, 46 met Rituximab en 43 met Abatacept. Geen significante verschillen werden gevonden tussen de drie groepen met betrekking tot werkzaamheid of bijwerkingen. Als de kosten worden meegenomen bleek de behandeling met Rituximab het meest kosteneffectief.

De studie is uitgevoerd in het samenwerkingsverband DREAM.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website