Projectomschrijving

Onnodig lang thuis na een operatie
Herstel na een gynaecologische operatie verloopt niet altijd zoals verwacht. Artsen besteden relatief weinig aandacht aan de herstelfase na een operatie. Adviezen die patiënten krijgen, zijn vaak tegenstrijdig. Hierdoor kan het herstel na een operatie soms onnodig lang duren.
Resultaten
Om de begeleiding rondom gynaecologische ingrepen te verbeteren werd een nieuw zorgprogramma ontwikkeld. Op een interactieve website ontvangen patiënten duidelijke en individuele adviezen na hun ingreep. Indien nodig wordt er extra hulp aangeboden van een deskundige bij werkhervatting.
In een gerandomiseerd onderzoek is onderzocht of dit zorgprogramma leidt tot een snellere terugkeer naar werk in vergelijking met de gebruikelijke zorg. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten die begeleiding krijgen middels het nieuwe zorgprogramma in de eerste 85 dagen hun werk sneller hervatten dan patiënten die de gebruikelijke zorg ontvangen. Daarnaast zorgt het zorgprogramma voor een daling van de maatschappelijke kosten ten opzichte van de gebruikelijke zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website